Petr Jablonský
 
  Je současným nejznáměj-
  ším českým imitátorem,
  díky jeho geniální schop-
  nosti parodování hlasů
  a chování předních českých
  herců, zpěváků, politiků
  a jiných známých osobností,
  se  velmi rychle v jeho
  společnosti dostanete do
  veselé nálady. Vystoupení
  je vhodné na Vaši párty,
  večírek, do klubu či
  jiného kulturního stánku.
  Pokud se chcete dozvědět
  více o Petru Jablonském,
 

přejděte na jeho stránky,

  kde naleznete více informací
  včetně publikovaných
  rozhovorů.
   
  Nabízíme
  produkci kulturních a spole-
  čenských akcí. Jsme schopni
  zrealizovat firemní večírky,
  koncerty, křty, vystoupení
  umělců napříč žánry.
  Zajistíme profesionální mo-
  derátory, zpěváky, kapely,
  baviče, tanečníky dle Vašich
  požadavků. Akce připravíme
  na klíč dle přání klienta -
  výběr a pronájem vhodného
  místa, sestavení programu,
  zajištění cateringu, hostesek,
  zvukové a světelné techniky,
  květinové výzdoby,
  ohňostroje. Nabízíme též
  veškeré služby související
  s mediální promotion
  jednotlivých akcí.
   
  Realizované projekty
. Kubánský karneval
  14.února pořádala agentura
  Step-D první originální
  kubánský karneval v Praze
  nesl název: Noche Cubana.
  Akce byla spojena s výsta-
  vou kreslíře Káji Saudka,
  kterou v průběhu večera
  otevřela Saudkova dcera
  Berenika. Mimo jiné
  byla na karnevalu pro
  případné zájemce připra-
  vena ochutnávka pravých
  kubánských doutníků.
  Celým večerem provázeli
  moderátorka Lucie
  Borhyová a rodilý Kubánec
  Pedro Santos.